Vítejte na stránkách 
FKBANÍK
Most - Souš

Členské příspěvky

INFORMACE KE ČLENSKÝM PŘÍSPĚVKŮM

S platností od 1.7.2020 vstoupily v platnost následující podmínky členství v klubu FK Baník Most-Souš.

SMĚRNICE o členských příspěvcích klubu FK Baník Most- Souš, účinnost od 1. 7. 2020

Výše členského příspěvku:
a) člen s registrací (soutěže, utkání) = 500,- Kč / měsíc
b) člen bez registrace (přípravka) = 500,- Kč / měsíc
c) člen „staré gardy“ = 300,- Kč / měsíc
d) člen „dospělého mužstva žen“ = 300,- Kč / měsíc

Způsob placení:
Členský příspěvek je vždy splatný k poslednímu dni daného měsíce.
Platba je možná pouze bankovním převodem (s uvedením Rodného čísla dítěte + vyplněním poznámky pro příjemce s uvedením příjmení dítěte a kategorie, kterou navštěvuje).

 

Číslo účtu:
Bankovní účet pro platbu členských příspěvků:
123-1857800247 / 0100 Komerční banka

 

Možnosti úhrady:

 

mesíční platba

pololetní platba

roční platba

člen s registrací

500,- Kč

3000,- Kč

6000,- Kč

člen bez registrace

500,- Kč

3000,- Kč

6000,- Kč

člen „stará garda“

300,- Kč

1800,- Kč

3600,- Kč

člen „ženy dospělý“

300,- Kč

1800,- Kč

3600,- Kč

 

I. Základní ustanovení
1) 
Členské příspěvky v klubu FK Baník Most - Souš (dále jen „klub“) byly upraveny v souladu se záměry financování sportu ze zdrojů státního rozpočtu ČR, rozpočtu statutárního města Mostu a dalších zdrojů, k jejichž poskytování je požadována spoluúčast členů v klubu na financování formou členských příspěvků.

2) Členský příspěvek je základním projevem příslušnosti ke klubu a představuje nedílnou součást finančních příjmů klubu.

3) Tato směrnice je platná od sezony 2020/2021 a je nadále platná pro následující sezony.

4) Sezonou se rozumí období každého příslušného roku od 1. 7. do 30. 6. roku následujícího.

 

II. Výše členského příspěvku:
1) Výše členského příspěvku se snižuje, upravuje nebo neplatí v těchto případech:

  1. V případě, že má člen v klubu jednoho či více sourozenců, platí se za každého dalšího sourozence částka ve výši 50 % z členského příspěvku / měsíc.
  2. Děti trenéra působícího v rámci činnosti jednotlivých kategorií v rámci klubu jsou osvobozeny od platby členského příspěvku.
  3. Členské příspěvky neplatí trenéři, funkcionáři, kteří mají v klubu platnou smlouvu a vedoucí jednotlivých kategorií.
  4. Členské příspěvky neplatí hráči v mužské kategorii dospělých.
  5. Členské příspěvky neplatí členové bez registrace (přípravka) za období prvního měsíce působení v klubu.